ANBI gegevens

Stichting Theatergroep Aluin
RSN/Fiscaalnummer
8062898687B01
KVK 41185966

Concordiastraat 67a
3551 EM Utrecht
030-2723092
www.aluin.nl
aluin@aluin.nl

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in de statuten is:
Het uitbrengen van theaterproducties en het ontwikkelen van de middelen waarmee theater gemaakt kan worden en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur:
Vacant – voorzitter
De heer M. Wiegman – penningmeester & voorzitter a.i.
Mevrouw E. Mulder – secretaris
Mevrouw S. Wezer – algemeen lid 

Maximale zittingstermijn 2 keer drie jaar, de bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Stichting Theatergroep Aluin heeft een bestuur op afstand dat zich vrijwillig inzet voor de stichting.

Beloningsbeleid:
Bij het beloningsbeleid wordt voor medewerkers en freelancers van Stichting Theatergroep Aluin de CAO Theater en dans 2022 – 2023 richtlijn aangehouden.

Documenten: