• Voorstelling
  • Makers
  • Recensies
  • Educatie
  • Voor Theaters

Het Wijde Land (2003)

Première:  25 oktober 2003
“Waarom ik haar bedrogen heb? Dat vraagt u mij? Is het u dan nog niet opgevallen hoe gecompliceerd wij zijn? We zitten vol met tegenstrijdigheden! – Liefde en bedrog, trouw en trouweloosheid, aanbidding voor de een en verlangen naar de ander – of verschillende anderen. We proberen orde in onszelf te scheppen, zo goed we kunnen, maar die orde is toch maar iets kunstmatigs. Het natuurlijke – is de chaos. Ja – mijn goede Hofreiter, de ziel is een wijd land, zoals een dichter het ooit uitdrukte. Het kan trouwens ook een hoteldirecteur geweest zijn.”

Het Wijde Land is een tragi-komedie over huwelijksmoraal. De samenleving schudt op zijn grondvesten in een snel veranderende tijd. Het is een overgangsperiode van de oude moraal van netheid, deugdelijkheid, trouw, beknelling en straf naar de nieuwe, lossere moraal. Velen proberen aan te klampen bij de veranderende zeden, zonder te weten waarom en hoe met al die vrijheid om te gaan. Het lijkt een lege tijd die erom schreeuwt gevuld te worden.

een hilarische zedenschets vol droevig stemmende levenswijsheid

tekst:
Arthur Schnitzler

vertaling:
Ger Thijs

regie en bewerking:
Erik Snel

spel:
Gabby Bakker, Arend Brandligt, Dennis Coenen, Maaike van der Meer, Marcel Roelfsema en Renske van der Sluis.

decor:
Sacha Zwiers

kostuums:
Judith de Zwart

lichtontwerp:
Claus den Hartog

techniek:
José Groot

ontwerp publiciteitsmateriaal:
ankerxstrijbos grafisch ontwerp bno

scènefoto’s:
Sanne Peper

artistieke leiding:
Erik Snel

zakelijke leiding:
Gerlofke Hekelaar

productieleiding:
Ronald Wortel

Er is momenteel geen content beschikbaar.
Er is momenteel geen content beschikbaar.
Er is momenteel geen content beschikbaar.