Talkshows Nederlandse geschiedenis Trots of schaamte?

| Aluin

Op zaterdag 19, woensdag 23, zondag 27 en woensdag 30 december, worden er talkshows gepresenteerd onder de titel Nederlandse geschiedenis, trots of schaamte?

Presentator Jos Palm van het VPRO radio-geschiedenisprogramma OVT nodigt spraakmakende gasten uit, die in een prikkelend gesprek proberen te duiden waar onze huivering vandaan komt om onze eigen geschiedenis onder ogen te zien. Elke keer om 19.30 uur.

19 december

Gasten: Luc Panhuysen (historicus en journalist) & Martine Gosselink (hoofd geschiedenis van het Rijksmuseum)

23 december

Gasten: Kees Zandvliet (hoogleraar geschiedenis van Amsterdam aan de UVA) & Maarten Prak (hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht)

27 december

Gasten: Bas Blokker  & Maarten Prak

30 december

Gast: Yolanda Rodriquez Perez (docent moderne europese letterkunde aan de UVA en schrijfster van het boek: De Tachtigjarige oorlog in Spaanse ogen) & Christi Klinkert (conservator Stedelijk museum Alkmaar, ze schreef het proefschrift: Nassau in het nieuws)

Toegang voor de talkshow is gratis.